Lena Severin
0739-856 711
 

Coaching, vad är det och varför behövs det?

Du kanske står inför en utmaning i din arbetsroll, vill utforska nya karriärmöjligheter, eller behöver ett allmänt stöd i en arbets- eller livssituation.


Vad är coaching?

Coaching är inspirerande och utvecklande samtal och övningar som stödjer klienten att uppnå sina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra dagens situation till något bättre. En certifierad coach är utbildad i att stödja klienten i utvecklingsprocessen. Tid ges för reflektion där coachen hjälper klienten att bli medveten om sina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande.

Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt. Nuläge – Mål – möjligheter – handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?

Varför coaching?

Ibland står man och stampar i arbetslivet. Motivationen är låg, man har slut på idéer, känner obeslutsamhet och allmän frustration över sin arbetssituation. Då kan en coach som samtalspartner bidra till nytändning och ny energi.

Du behöver utveckla ditt ledarskap, står inför spännande utmaningar som ledare eller företagare, eller har karriärfunderingar i största allmänhet. Genom att bli coachad får du struktur på dina tankar och idéer. Med tydligare insikt över dina beteenden, styrkor och drivkrafter ökar möjligheten att agera mer effektivt för att nå affärsmässiga och personliga mål.

"Lena är energisk och entusiastisk i sitt sätt att coacha. Hennes genuina intresse för mig som person, inte bara på ett yrkesmässigt utan även på ett personligt plan, gjorde coachingen till en verklig resa för mig".

Karin 28 år