Lena Severin
0739-856 711
 

Karriärcoaching för privatperson och medarbetare

Hur ser din arbetssituation ut? Har du tappat motivationen? Behöver du hjälp att hitta nya utvecklingsvägar i arbetslivet?


Att ta sig tid för reflektion över arbetssituationen kan bli en spännande resa i personlig utveckling. Med karriärcoaching får du självförtroende att våga fatta beslut om hur du ska gå vidare i din arbetssituation.

Oavsett om du vill utvecklas inom ditt nuvarande arbete, hitta nya karriärvägar internt eller externt, byta inriktning helt eller söka en balans mellan arbete och fritid.

Vad har du för funderingar kring din arbetssituation idag?


• VEM är du?      • VAD vill du?    • HUR ska du komma dit?


Vi gör en noggrann analys över din nuvarande situation. Med stöd av en karriärcoach processar du fram en tydlig målbild över dina kommande steg i arbetslivet. När du själv känner till dina styrkor, kompetenser och drivkrafter blir det tydligare vad du vill. Motivationen ökar och pusselbitar börja falla på plats över vilka utvecklingsvägar du har.

Genom övningar och hemuppgifter kommer du att få nya insikter och tränas i din förmåga att söka information om arbetsmarknaden som blir avgörande i ditt beslut för nästa steg.

Med coachens hjälp jobbar du fram en handlingsplan för kort- och långsiktig karriärplanering. Behöver du hjälp med att utforma CV, brev, praktisk intervjuträning m.m, jobbar vi med det också.

"Lena gav mig rätt verktyg så att jag själv kunde konkretisera vad jag vill, vad jag kan och åt vilket håll jag ska gå. Som coach är Lena mycket professionell och konkret, men med glimten i ögat".

Agneta Sjölin, idag Operation Manager Fazer