Lena Severin
0739-856 711
 

Om Reflect Coaching


Vi på Reflect Coaching drivs av att coacha individer och grupper att utnyttja sin potential, bli handlingskraftiga och mer målinriktade i arbetslivet. Genom att vara nyfikna och möjlighetsorienterade stärker och motiverar vi människor att komma till sin bästa rätt.


Bakgrund

Reflect Coaching drivs av Lena Severin, Certifierad ICF Coach och Karriärcoach. Lena är medlem i International Coach Federation  och följer deras deklaration om etik och kvalitet som gör att klienten kan känna sig trygg och säker.

Med mer än 30 års arbetslivserfarenhet inom coaching, Talent management, försäljning och projektledning från olika branscher finns både livserfarenhet och stor förståelse för olika roller i arbetslivet.

Lena beskrivs som engagerad, lyhörd och driven med nära till skratt. Med nyfikenhet och klokskap inspirerar hon sina klienten att lyfta blicken, ta vara på sin kompetens och bli mer målinriktade och stärkta i arbetslivet.

Reflect Coaching ingår i olika nätverk av certifierade coacher, utbildningsföretag, ledarutvecklare och rekryteringskonsulter vilket gör att vi kan samverka i större uppdrag.

LinkedIn profil »
Facebooksida »

Följ Lenas blogginlägg på Careerbuilders Karriärblogg »


International Coach Federation Careerbuilder Blogg

"Efter en serie coachtillfällen tillsammans med Lena kom jag fram till större klarhet än vad jag faktiskt hoppades på innan mitt första besök. Att det dessutom har lett mig vidare rent konkret är ett betyg som talar för sig själv. Den investering, i tid, pengar och engagemang, jag gjorde genom att anlita Lena har gett mig mycket mer tillbaka".

Lisa Carr, Dirigent och Royalty Manager