Lena Severin
0739-856 711
 

Företagstjänster

Vi erbjuder coaching för chefer, specialister, projektledare eller andra medarbetare där uppdraget anpassas efter företagets affärsmässiga mål, klientens arbetsroll och behov av utveckling.

För chefer blir coachen ett stöd och bollplank med fokus på att stötta och utveckla ledarskapet. Vi pratar om utmaningar du står inför i din arbetsroll och diskuterar aktuella situationer.

Du som är specialist behöver kanske bli en bättre säljare? Då tränar vi dig i det! Vi utgår helt från det utvecklingsbehov du har i din arbetsroll. Har ni omotiverad personal? Vad kostar det företaget att ha personal som inte utnyttjar sin fulla potential och bidrar till ökad produktivitet? Genom karriärcoaching får personalen djupare självinsikt och ökad motivation. Det bidrar till ett större ansvarstagande för den egna arbetssituationen. Vi jobbar bl a med kartläggning av kompetenser, identifierar styrkor och utvecklingsområden.

Arbetsgivare som erbjuder omställningsprogram för uppsagd personal kan erhålla goodwill och ett mer positivt avslut för bägge parter. Reflect Coaching erbjuder strukturerade omställningsprogram och karriärrådgivning som stärker medarbetare att hitta nya vägar ut i arbetslivet. Vi har god kunskap om arbetsmarknaden och ett brett nätverk i näringslivet som kan bidra till att oväntade dörrar öppnar sig.

Reflect Coaching erbjuder onboarding för nyanställda chefer eller nyckelpersoner. Onboarding är ett effektivt komplement till introduktionen och hjälper den nyanställde att snabbare och effektivare komma in i sin roll. Företag som erbjuder onboarding kan locka till sig talanger!


Coaching för företagare

- Har du fastnat i det operativa? När gav du dig tid för reflektion senast? Vad är viktigast här och nu? Vilka mål gäller på kort och lång sikt? Hur fungerar ditt ledarskap?

Tag hjälp av en coach som bollplank och få stöd och struktur inför kommande utmaningar.

"Personkemin har gjort att jag har fått förtroende från start = Behaglig person som vågar ställa krav och prestationer tillbaka. Vågar utmana och ställa obekväma frågor. Mycket bra att saker och ting ställs på sin spets."

Säljchef, läkemedelsbranschen